“Delirious Kingdom” pen, inkjet, cut paper, on paper 34” x 50” 2018

“Delirious Kingdom”

pen, inkjet, cut paper, on paper

34” x 50”

2018

“Times Square” pen, ink, and cut paper on paper 26” x 40” 2018

“Times Square”

pen, ink, and cut paper on paper

26” x 40”

2018

“The Bellagio” pen and cut paper on paper 22” x 30” 2018

“The Bellagio”

pen and cut paper on paper

22” x 30”

2018

“All The Way Up” Acrylic on Canvas 48” x 72” 2018

“All The Way Up”

Acrylic on Canvas

48” x 72”

2018

“Lost Island” pen, gouache, cut paper, on paper 22” x 30” 2017

“Lost Island”

pen, gouache, cut paper, on paper

22” x 30”

2017

“Track and Field” pen, gouache, cut paper, on paper 22” x 17” 2016

“Track and Field”

pen, gouache, cut paper, on paper

22” x 17”

2016

IfItsMagic

“If Its Magic”

Pen on paper

22” x 30”

2015

“Port Authority” Pen on Paper 22” x 30” 2015

“Port Authority”

Pen on Paper

22” x 30”

2015

“The Apartment” pen on paper 15” x 20” 2015

“The Apartment”

pen on paper

15” x 20”

2015